Besøg pumpestationen

I har mulighed for at besøge Landvindingslaget Rødby Fjord Pumpestation i Kramnitze - og opleve Pumpestationens historie. Ring og aftal tid med Hans Christian Bentsen på telefon 40 41 79 01 eller mail chi.bentsen@live.dk.
Det gælder kun for grupper og man skal være min. 10 personer.